نقش مد و پوشش در ارتباطات اجتماعی انسان از منظر اسلام
66 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در رابطه با ضرورت توجه به"مد" باید تصریح کرد که"مد" را نباید تنها به لباسی که شخص می پوشد تفسیر کرد، بلکه مد یکی از حاضر و آماده ترین ابزار هایی است که افراد به کمک آن می توانند پیام های بصری گویایی درباره هویت خودشان صادر کنند. در ادامه مقاله به نقش "حیاء وعفت در صیانت از حریم های جامعه" می پردازیم. جذابیت و دلبری از کارکردهای طبیعی شخصیت زنان است. اما از سوی دیگر قرار است زن در صحنه زندگی، نقش سایبان بودن، آرامش بخشی و التیام دهندگی را ایفاء کند. در آیات قرآن کریم، ترویج بی عفافی در اجتماعات مسلمانان مذموم شناخته شده است. نمونه های از آن ذکر می گردد. در رابطه با ضرورت عنصر «حیاء» در جوامع بشری بررسی کرده ایم که «حیاء عنصری حیاتی برای ارتباطات سالم است.» و در قسمت "نقش ارتباطات سالم در صیانت از حریم زنان یا حریم عفت عمومی جامعه" آمده است: «تدبیری که خداوند به کار برده است تا زنان از جمال و جذابیت خود در جهت ساختن و آرامش بخشی و اعتدال جامعه انسانی سود ببرند و ابزار کارآمدی دلبری را در جهت سلطه و فریب به کار نگیرند، قرار دادن عنصر حجب و حیا در روح زن است. حیاء و عفاف هم برای زن لازم است و هم بر مردان؛ تا گام از حریم اخلاق و اصول پذیرفته شده انسانی و الهی بیرون ننهد. اما به دلیل توانمندی و جاذبه های خاصی که خداوند در زن قرار داده، عنصر حیا و عفاف ضرورت بیشتری یافته است. در نتیجه چه درست و چه غلط، مردم از روی لباس و پوشش افراد به قضاوت می نشیند و...