پیوند نسل جدید با انقلاب، شعار یا واقعیت!؟
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
با توجه به میانگین سنی نسل دوم و سوم انقلاب، که در رده‌ی جوان و میان‌سال قرار دارد و همین طور با عنایت به تنوع و تکثر رسانه‌ها برای جلب سلایق‌ مختلف مخاطبان در عصر جدید، رسانه‌ی ملی باید در راهبردهای آتی و افق رسانه‌ای خود به نیازهای مشروع نسل دوم و سوم انقلاب توجه کافی و لازم داشته باشد در اعیاد و عزاداری‌ها و مناسبت‌های ملی‌ـ‌‌مذهبی رسانه‌ی ملی بیشترین حجم کاری را دارد و در مقایسه با سایر روزها ویژه‌برنامه‌های تولیدی، ترکیبی، مستند و نمایش‌های متعددی به فراخور مناسبت‌ها پخش می‌کند تا ضمن اینکه مخاطبان را سرگرم می‌نماید، به نوعی اطلاع‌رسانی هم داشته باشد. یکی از این مناسبت‌ها، که به نسبت مهم و طولانی است، ایام‌الله دهه فجر است که صداوسیما در این باب رسالت سنگینی به عهده دارد، چرا که ایام پیروزی انقلاب از اعیاد مذهبی‌ـ‌ملی مهم است و با گذشت زمان نباید خاک غفلت به آن بنشیند و مسئولین می‌بایست برای آگاه‌سازی نسل‌ها در این مهم مجدانه تلاش داشته باشند، چرا که پیروزی‌های اخیر کشورهای مختلف دنیا نیز متأثر از همین الگوی مهم است.