رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه برای کاهش مشارکت انتخاباتی در ایران
72 بازدید
محل نشر: سایت تحلیلی-تبیینی برهان
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشته بر آن است تا با بازخوانی نقش بیگانگان در انتخابات های گذشته، زمینه‌ها، شگردها و ابزارهای به‌کار‌گرفته از سوی آن‌ها در هنگامه‌ی رقابت‌های انتخاباتی را مورد بررسی قرار دهد.